Превенция на риска в центровете за сортиране на отпадъци – опасни вещества и биологични агенти

Опасни вещества и биологични опасности в центровете за сортиране на отпадъци

Опасните вещества и биологичните агенти, които могат да се срещнат при събиране и сортиране на отпадъци и при тяхното рециклиране включват:

1. Химикали като:
- пестициди;
- градински продукти;
- батерии;
- белина;
- бои;
- лакове;
- почистващи препарати

2. Биологични агенти, свързани с:
- отпадъци, в резултат на човешка дейност (напр. фекалии в пелени)
- отпадъци от растения;
- хранителни птпадъци;
- животински инфекции (напр. от гризачи)
- мъртви трупове на животни;
- отпадъци, произведени от животни (вкл. слама и сено), напр. от домашни любимци;
- използвани игли/ спринцовки и лекарства, както и използвани презервативи.

Източници на контакт

Влошаване на здравето от опасни вещества или микроорганизми при събиране и сортиране на отпадъци, може да се случи при контакт по следния начин:

Вашият коментар