Злополука при газопламъчни работи / чл. 407, ал.3 Правилник за безопасността на труда при заваряване и рязане на метали

РЕШЕНИЕ

гр.П., 08.07.2013 година.
В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 П. районен съд, първи състав, в публичното заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: Симеон Гюров

Секретар: Лиляна Далеева

като разгледа докладваното от съдия Гюров А.Н.Д. № 24 по описа за 2013-та година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).