Валидност на Правилник № Д-08-002 от 1978 г. по безопасността на труда при заваряване и рязане на металите

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХІХ състав, в публично съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и осма година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. КАЛИН КУМАНОВ ; 2. ТАТЯНА НАНКОВА

при секретаря К.Р. и участието на прокурора Г.П., като разгледа КНАХД № 1207 по описа на съда за 2008 г., докладвано от съдията К.К., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.63, ал.1, пр.2 от Закона за административните нарушения и наказания във вр.с чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате