Сбиване по време на работа – кога е трудова злополука/ Решение № 158/01.08.2008 г. – АС Перник

Резюме: 

Фактическият състав на трудовата злополука според предвиденото в закона съдържа следните елементи: наличие на внезапно увреждане на здравето, внезапното увреждане на здравето да е причинило неработоспособност или смърт, това увреждане на здравето да е станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка друга работа извършвана в интерес на предприятието.

Личностния конфликт по повод това кой и как изпълнява трудовите си задължения не осъществява третият необходим елемент от фактическия състав на трудовата злополука.

РЕШЕНИЕ № 158 гр.Перник, 01.08.2008 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд — Перник, в публично заседание на двадесет и първи юли две хиляди и осма година, в състав:

СЪДИЯ: Е.И.
при секретаря Е.В., като разгледа докладваното от съдията административно дело № 210/2008 г. по описа на съда, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл.118 от КСО. Делото е образувано по жалба на "Въгледобив Бобов дол” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. "Св.Иван Рилски", №1, представлявано от Н.И.В.-управител, против решение № ТЗ-2/13.05.2008 г. на ръководителя на ТП на НОИ гр. Перник, с което е потвърдено разпореждане № 117/31.01.2008 г. на длъжностното лице по чл.60, ал.1 от КСО.

С атакуваното решение е призната за трудова, злополука станала на 28.12.2008 г. в рудник Бабино, гр.Бобов дол, при която е пострадал Л.К.М..

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар