Предлагане на подходяща работа на лице с предписание за трудоустрояване

Резюме: Касае се за освобождаване от работа на служителка, която има предписание за трудоустрояване, на основание, че е отказала да заеме предложената й подходяща работа. На практика, работодателят изготвя допълнително споразумение и го дава за подписване. Съдът смята, че това не може да се счита за предлагане на подходяща работа поради следните причини:

"Подходяща работа означава свободна щатна длъжност, която съответства на промененото здравословно състояние на работника, която той може да изпълнява и за заемането на която отговаря на изискванията за образование, стаж, квалификация. Предложението на работодателя на такава работа трябва да бъде извършено писмено. Изискването за писмена форма на предложението се налага от обстоятелството, че се извършва съществена промяна на трудовото правоотношение. Горното се налага от тълкуване разпоредбите на чл.3 от Наредбата за трудоустрояване, които уреждат случаите на възникване на спор между предприятието и подлежащия на трудоустрояване работник относно подходяща работа за трудоустрояване, като е предвидено, че този спор се решава от здравния орган, издал предписанието за трудоустрояване."

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате