Подходящо образование и квалификация на органа по безопасност и здраве при работа

Резюме: В настоящото решение съдът потвърждава предписание на Д"ИТ", в което се изисква да бъде определено/назначено друго лице, което да изпълнява функциите на орган по безопасност и здраве при работа въз основа на твърдението, че настоящото лице няма подходящо образование и квалификация.

В решението не се дава конкретно определение, само е направен извода, че лице, завършило ВИФ, с квалификация – учител по физическо възпитание и завършено обучение по базови и специфични компютърни умения (независимо от обучението по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.) няма нужното образование и квалификация да изпълнява функциите на ОБЗР в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, гр.Бургас. Изводът е поради това, че университетът разполага с различни технически звена, включително 40 химични лаборатории, складове с химични вещества и други съоръжения с повишена опасност.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате