Имуществена отговорност по трудовото законодателство на Република България

Георги Георгиев Гроздев*
*Технически университет-Варна, Факултет по морски науки и екология, 9000 гр.Варна,България,ул.”Студентска” №1, E-mail: georgi_0506@abv.bg

Публикувано в ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2007 г.

Резюме: В процеса на осъществяване на финансово-стопанската дейност и по-точно при изпълнение на длъжностните си задължения, длъжностните лица с виновното си поведение, изразяващо се в действие или бездействие, причиняват вреди, за които по нашето законодателство е предвидена имуществена отговорност.Имуществената отговорност е предвидена по ЗДВФК и Кодекса на труда. Неотменното гражданско задължение, че всеки който причини вреда другиму, е длъжен да я поправи се отнася за всеки дееспособен гражданин. По Кодекса на труда отговорност носи само лице, което се намира в трудовоправни отношения с ощетеното предприятие.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате