Физиологичните почивки трябва да са включени в рамките на работния ден

Производството по делото е образувано по жалба на Г. А. П. - едноличен собственик и управител на Б. ЕООД, ЕИК[ЕИК], седалище и адрес на управление Б., [улица] чрез адв. Г. Ю. против Наказателно постановление № 01/0103109 от 03.04.2013 година на Директора на Дирекция Инспекция по труда Б., с което на жалбоподателя за извършено административно нарушение на чл. 6 ал. 2 от Наредба 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка по врема на работа и на основание чл. 416 ал 5 от КТ във връзка с чл. 414 ал 1 от КТ му е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате