Кога има предписание за трудоустрояване – Решение на ВКС № 431/17.01.2014

Резюме Според формираната по-нова практика на ВКС по чл. 290 ГПК, обективирана в решение № 431/17.01.2014 г. по гр. д. № 869/2013 г. на IV г. о.; решение № 246/11.11.2015 г. по гр. д. № 1305/2015 г. на III г. о.; решение № 443 от 24.03.2016 г. по гр. д. № 2569/2015 г. на IV … Read more

Кога има предписание за трудоустрояване – Решение на ВКС № 443/24.03.2016

Резюме Според формираната по-нова практика на ВКС по чл. 290 ГПК, обективирана в решение № 431/17.01.2014 г. по гр. д. № 869/2013 г. на IV г. о.; решение № 246/11.11.2015 г. по гр. д. № 1305/2015 г. на III г. о.; решение № 443 от 24.03.2016 г. по гр. д. № 2569/2015 г. на IV … Read more

Нетравматично увреждане по време на работа и трудова злополука

РЕЗЮМЕ За да се квалифицира една злополука като трудова, е необходимо да са налице кумулативно предвидените в закона условия – внезапно увреждане, което е станало “във връзка или по повод на извършваната работа”, т.е. да има наличие на причинна връзка между извършваната работа и настъпилото увреждане на здравето на лицето. Настъпилото внезапно нетравматично увреждане – … Read more

ВКС: Лица с право да получат обезщетение на основание чл. 200, ал. 1 КТ

Относно: Относно определяне на кръга на лицата, материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди на основание чл. 200, ал. 1 КТ от причинена смърт на техен близък при трудова злополука. Резюме Обезщетението за неимуществени вреди от смъртта на пострадал от трудова злополука възмездява страданията или загубата на морална опора и подкрепа, понесени от близките … Read more

Дисциплинарно уволнение при употреба на алкохол

Резюме: Делото е по жалба на работник, който е дисциплинарно уволнен за употреба на алкохол след проверка с алкохолен тестер. Не е правена кръвна проба. Районният съд намира уволнението за законно, независимо от разлика в резултатите при тестване с два различни вида алкохолми тестери. Бележка: Това решение не крайно, тъй като все още може да … Read more

ВКС: Независимо от количеството на алкохола, работникът поставя живота и здравето си в опасност

Резюме: Решението е тълкувателно по отношение на чл. 126, т. 4 на Кодекса на труда, който изисква При изпълнение на работата, за която се е уговорил, работникът или служителят е длъжен: 2. да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работното време алкохол или … Read more

Наказателно дело съвместено с граждански иск при трудова злополука

Делото е от 06.06.2017, в което се разглежда наказателно обвинение срещу двама подсъдими за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от Наказателния кодекс (причиняване на смърт) и граждански иск от С.К.А. срещу подс. К.И.Ц., за заплащане на сумата от 30 000 лв. (тридесет хиляди лева), представляващи обезщетение за неимуществени вреди вследствие на смъртта на … Read more

Трудова злополука – смърт от ухапване от насекомо

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Номер 41/ 21.01 от 21.01.2015 година, Пернишки Районен съд Като разгледа докладването от председателя ЧНД № 00050 по описа на съда за 2015 година ,за да се произнесе взе предвид следното : Производството е по реда на чл. 243 ал.4 вр. С ал.1 и чл.244 ал.5 от НПК. Образувано е по жалба на Т.С.Р. … Read more

Трябва ли злополуката да е призната за трудова от НОИ, за да определи съдът обезщетение по чл. 200 КТ

В следващите редове ще прочетете статия относно това дали е възможно да няма разпореждане на НОИ за признаване на злополуката за трудова (или пък да не се признава за трудова) и въпреки това по съдебен път пострадал работник да получи обезщетение по чл. 200 КТ. Да припомним какво гласи чл. 200: Чл. 200. За вреди … Read more

Имуществена отговорност по трудовото законодателство на Република България

Георги Георгиев Гроздев* *Технически университет-Варна, Факултет по морски науки и екология, 9000 гр.Варна,България,ул.”Студентска” №1, E-mail: georgi_0506@abv.bg Публикувано в ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2007 г. Резюме: В процеса на осъществяване на финансово-стопанската дейност и по-точно при изпълнение на длъжностните си задължения, длъжностните лица с виновното си поведение, изразяващо се в действие или бездействие, причиняват … Read more