Илюстрирано ръководство с добри практики в строителството

Ръководството* е богато илюстрирано с картинки и примери. Състои се от пет части със следното съдържание:

I. Преглед
А – Опасности на работното място
В – Професионални заболявания
С – Причини за смъртни злополуки при работа

ІІ. Превенцията – дело на всеки
А – Предизвикателствата на превенцията
В – Рискът от злополуки и разходите на предприятията
С – Координатор по безопасност и здраве и отношенията с останалите участници в строителството
D – Отговорности по здраве и безопасност на всеки един от участниците
F – Принос на всеки един участник в отделните фази на строителството
G – Ползи от наличие на координатор
H - План по безопасност и здраве
I – Документи свързани с характеристиките на проекта
J – Образцовият строеж: датският пример

ІІІ. КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
А - Неговата роля
В - Неговите знания
С - Неговите умения
D - Неговите задължения
Е - Неговата независимост

ІV. СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
А – превенция на фаза проектиране
B – Превенция на фаза планиране
С – Превенция свързана с участниците в строителния процес
D – Превенция свързана с участниците в строителния процес

V. ОСНОВНИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТНОТО МЯСТО
А – Организация на работното място за предотвратяване на риска от злополуки и професионални заболявания
А – Минимизиране на риска и професионалните заболявания
B – Превенция на злополуки при изграждане на конструкцията на сградата
С – Прилагане на подходяща защита срещу падане от височина
D – Защитете се при работа в изкопи
Е – Предпазване от злополуки при извършване на механизирани работи
F - Предпазване от вибрациите на машинистите на строителни машини

46 стр./ PDF / 7,37 MB

Бърз преглед на ръководството и линк за изтегляне...

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар