Проверки на изолиращи ръчни инструменти за работа под напрежение до 1000 V

Въпросът, който коментираме, е:

Има ли изисквания за периодични проверки, подмяна или годност на отвертките с изолиращи ръкохватки?

Отвертките с изолиращи ръкохватки са само един от видовете инструменти с изолиращи ръкохватки, за които в Наредба № 22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация има посочени изисквания за проверки и дефекти, при които не могат да бъдат използвани.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

  • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
  • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
  • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
  • Ръководства с добри практики
  • Презентации, постери, брошури
  • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
  • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар