Попълване на т. 11.1 на Декларацията по чл.15 ЗЗБУТ – места за трудоустроени

Съдържанието на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд е съобразено с действащата нормативна база към момента на обнародването на Наредба № 3 от 23.02. 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Поради тази причина в т. 11 и 11.1. има изискване да се попълни следната информация:

11. Работни места за трудоустрояване: брой

11.1. Общ брой на определените места за трудоустрояване
- от тях заети от трудоустроени лица
- в т.ч. заети от трудоустроени с трайни увреждания.

Въпросът, който коментираме, е

"В реда "в т. ч. с трайни увреждания" посочваме ли бройката на хората в компанията с 50% и нагоре ТЕЛК решения, които ни попълват квотата по ЗХУ?"

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар