Застраховане за риска „трудова злополука“

С Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ се определят условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.

За да има работодателят задължение за застраховане за риска "трудова злополука", е основната или спомагателната деййност на фирмата да е в икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Този коефициент се определя ежегодно в края на годината от министъра на труда и социалната политика и важи за следващата година.

Работодателят няма задължение да изчислява коефициент на трудов травматизъм!

# 1: Разберете дали имате задължение за застраховане.

За да разберете дали попадате в обхвата на наредбата, е необходимо да проверите актуалната заповед. Ако фирматаима основна или спомагателна икономическа дейност, която е записана в списъка, то ще трябва да извършите действия, съгласно изискванията на наредбата.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар