Пълно ръководство за организация, провеждане и документиране на инструктажите

В тази процедура ще намерите указания стъпка по стъпка за правилната организация на провеждането и докиметирането на инструктажи във фирмата.

ВЪВЕДЕНИЕ

Условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са определени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г..

Съгласно чл. 2, ал. 2 на наредбата работодателят писмено определя:
1. видовете инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат инструктирани;
3. програма за провеждане инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат инструктажа.

Инструктажи, които задължително се провеждат във всяка фирма:

  • начален инструктаж
  • инструктаж на работното място (може да се провежда едновременно с началния при наличието на определени условия, които ще разгледаме)
  • периодичен инструктаж
  • извънреден инструктаж (при настъпване на условията)

Инструктажи, които се провеждат във фирмата, ако има налични условия за това:

  • ежедневен инструктаж
  • инструктаж на посетители, които ще посещават производствени звена

В следващите редове стъпка по стъпка ще покажем какво и как трябва да съобразим и подготвим за да организираме провеждането и документирането на инструктажите в съответствие с изискванията на наредбата и спецификите на фирмата.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар