Оценяване на риска

Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска е издадена на основание чл. 17 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В нея са описани изискванията по организация и извършване на дейностите  по оценка на риска и документиране.

Задължението за извършване на оценка на риска е на работодателя, като той привлича различни специалисти, включително службата по трудова медицина, органите за безопасност и здраве и други специалисти от предприятието, както и може да бъдат използвани и други външни специалисти.

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Изготвяне и утвърждаване на програма за оценяването на риска
  2. Определяне на реда и начина за документиране на оценката на риска
  3. Оценяване на риска
  4. Планиране на необходимите мерки
  5. Определяне на периодичност на оценката на риска
  6. Преразглеждане на оценката на риска
  7. Обсъждане в КУТ/ГУТ
  8. С какви документи се доказва оценяването на риска и планирането на мерки?

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар