Оценяване на риска

Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска е издадена на основание чл. 17 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В нея са описани изискванията по организация и извършване на дейностите  по оценка на риска и документиране.

Задължението за извършване на оценка на риска е на работодателя, като той привлича различни специалисти, включително службата по трудова медицина, органите за безопасност и здраве и други специалисти от предприятието, както и може да бъдат използвани и други външни специалисти.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Изготвяне и утвърждаване на програма за оценяването на риска
 2. Определяне на реда и начина за документиране на оценката на риска
 3. Оценяване на риска
 4. Планиране на необходимите мерки
 5. Определяне на периодичност на оценката на риска
 6. Преразглеждане на оценката на риска
 7. Обсъждане в КУТ/ГУТ
 8. С какви документи се доказва оценяването на риска и планирането на мерки?
Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар