Въвеждане на физиологични режими на труд и почивка

Тази процедура описва процеса по въвеждане и оценяване на физиологичнияте режими на труд и почивка в следните стъпки:

 1. Трябва ли да има въведен физиологичен режим на труд и почивка?
 2. Възлагане на дейността по разработване на физиологичен режим на труд и почивка.
 3. Разработване на физиологичен режим на труд и почивка
 4. Включване на режимите в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието
 5. Информиране на работещите
 6. Оценка на ефективността на въведения физиологичен режим на труд и почивка

С Наредба № 15 от 31.05.1999 г. се определят условията, редът и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа с цел осигуряване на устойчива работоспособност, намаляване на умората и опазване на здравето на работещите.

Физиологичните почивки се различават съществено от почивките, предвидени в чл. 151 от Кодекса на труда, тъй като те са част от работното време.

№1 Трябва ли да има въведен физиологичен режим на труд и почивка?

Първият въпрос, на който трябва да си отговорим, за да започнем прилагането на наредбата е, дали са изпълнени условията за въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка.
В чл. 2 на наредбата е посочено, че физиологични режими на труд и почивка по време на работа се разработват и въвеждат при всички видове трудова дейност и във всички фирми и организации, независимо от формата на собственост, когато е изпълнено условието по чл. 9, а именно:
1. работният процес е постоянен и равномерен и се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда;
2. продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа;
3. има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд.

Целият текст на процедурата е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

НАЙ-ЧЕСТО ПОРЪЧВАН АБОНАМЕНТ:

Пълен достъп до всички ресурси за 12 месеца

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар