Организация на безопасна работа в ограничени пространства

Нормативни изисквания. Опасности и мерки. Ред на работа. Разрешително. Инструкции. Обучение. Образци на документи.