Организация на безопасна работа в ограничени пространства

Нормативна база

Съдържание

 1. Нормативна база.
 2. Какво е "ограничено пространство".
 3. Идентифициране на ограничените пространства. Опасности.
 4. Оценка на риска. Опасности и мерки.
 5. Определяне на ограничените пространства, за които се изисква издаване на разрешение за работа в тях.
 6. Изготвяне на инструкция за безопасна работа за всяко ограничено пространство.
 7. Обучение на лицата, влизащи и работещи в ограниченото пространство.
 8. Десет стъпки за безопасна работа в ограничени пространства.
 9. Извадки от нормативни актове с изисквания относно безопасността при работа в ограничено пространство.
 10. Образци на документи.
Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар