Процедура за организация на безопасната работа в ограничени пространства

Нормативна база

Съдържание

  1. Нормативна база.
  2. Какво е "ограничено пространство".
  3. Идентифициране на ограничените пространства. Опасности.
  4. Оценка на риска. Опасности и мерки.
  5. Определяне на ограничените пространства, за които се изисква издаване на разрешение за работа в тях.
  6. Изготвяне на инструкция за безопасна работа за всяко ограничено пространство.
  7. Обучение на лицата, влизащи и работещи в ограниченото пространство.
  8. Десет стъпки за безопасна работа в ограничени пространства.
  9. Извадки от нормативни актове с изисквания относно безопасността при работа в ограничено пространство.
  10. Образци на документи.

Вашият коментар