В тази процедура ще разгледаме изискванията за осигуряване на безплатна храна за работещите при специфични условия на труд - как се определят работещите, които имат право на безплатна храна и/или добавки, каква е стойността и вида на храната, при какви други условия има изисквания за предоставяне на безплатна храна.

Нормативни изисквания за осигуряване на безплатна храна

Първичното изискване за осигуряване на безплатна храна е в чл. 285 на Кодекса на труда, който гласи следното:

Чл. 285. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2005 г.) (1) На работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда, работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната.

Подробните изисквания са описани в Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

По прилагане на наредбата бяха обнародвани и специални указания: Указание № ПК 25-3 от 31.08.2006 г. за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Има и други нормативи, които изискват или дават право да се предоставя безплатна храна, като тях ще ги разгледаме в края на процедурата:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар