Определяне на места за хора с трайни увреждания

image_printПринтирай

Нормативна база:

  • Закон за хората с увреждания - Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018 г. В сила от 01.01.2019 г.
  • Правилник за прилагане на закона - предстои утвърждаване до 31 март 2019 г.

Важна бележка:  От 01.01.2019 г. влезе в сила Закона за хората с увреждания, който отменя  Закона за интеграция на хората с увреждания. С това се отмени и изискването за определяне на половината от местата за трудоустрояване за лица с трайни увреждания.

Новият закон поставя нови изисквания, като най-същественото е, че напълно разделя двете задължения на работодателя - за определяне на места за трудоустрояване и за определяне на места за хора с трайни увреждания!

По прилагането на новите изисквания все още има много неизвестни. Конкретните правила за прилагане на изискванията на Закона за хората с увреждания ще бъдат разгледани в Правилника за прилагането му. Той, обаче, предстои да бъде утвърден до края на 31 март 2019 г.

Тук можете да видите първата версия на нашата процедура за определяне на места за хора с трайни увреждания. Същата ще бъде обновена при обнародване на правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.


№1 Кои работодатели имат квота за определяне на места за хора с трайни увреждания?

Съгласно чл. 38, ал. 1 на Закона за хората с увреждания работодателите, които имат задължения да определят места за лица с трайни увреждания, са:

  1. работодатели с 50 до 99 работници и служители – едно лице с трайни увреждания;
  2. работодатели със 100 и над 100 работници и служители – две на сто от средносписъчния си състав.

Например: Средносписъчният състав на фирмата е 758 работещи. Два процента от тях са 15,16 работни места.

Както и при определяне на местата за трудоустрояване, отново предлагаме да приложим математическото правило за закръгляне. В този случай това ще означава, че този работодател ще има задължение да определи 15 работни места за лица с трайни увреждания.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.