Орган по безопасност и здраве при работа

Настоящата процедура съдържа указания и образци на формени документи за организацията и дейността на длъжностните лица по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, наричани "орган за безопасност и здраве при работа.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Нормативна база
 2. Задължение на работодателя за назначаване/определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа
 3. Възможности за изпълнение на задължението за назначаване/определяне на ОБЗР
 4. Задълженията на органа за безопасност и здраве при работа
 5. Задължение за изготвяне на анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд
 6. Права на органа за безопасност и здраве при работа

#1. Нормативна база

 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове
Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

2 мнения за “Орган по безопасност и здраве при работа”

 1. Здравейте.Може ли по конкретно за предписанията към длъжностни лица.Обикновено използваме докладни записки,които обаче имат обратен ефект за длъжностното лице.

  • Здравейте, господин Рашев,
   За всеки случай първо да уточним понятието „длъжностни лица“. Съгласно Кодекса на труда, това е „е работник или служител, на когото е възложено да упражнява ръководство на трудовия процес в предприятието, в неговите поделения и низови звена, както и работник или служител, който изпълнява работа на специалист във функционалните и обслужващите звена на предприятието.“

   Поставянето на изискване към длъжностно лице е логично да дойде след извършване на контрол. В тази връзка малко по-горе в процедурата сме написали повече за начина на извършване на контрол, а в примерния протокол за извършен контрол има възможност да се чекне дали са установени нарушения или не са.

   Точният текст при установяване на нарушение в примерния протокол е:

   Бяха констатирани следните нарушения и пропуски по спазване на изисквания за здраве и безопасност при работа и предписания за отстраняването им:…….(следват редове за вписване на предписания).

   Има и място за подпис на длъжностното лице, че се е запознало с документа.

   На практика, в този случай дори не е необходимо да се пише докладна записка към работодателя, т.е. длъжностното лице няма да се почуства застрашено по някакъв начин от наказание – това е честа причина за отрицателна реакция. До докладна записка ще се стигне само, ако съответното длъжностно лице не изпълни дадените му от Вас предписания чрез протокол за проверка.

   Друг вариант е използването на чек-лист с място за забележка, т.е. ако се установи някъде несъответствие на територията на съответното звено, се прави запис какво е необходимо да се направи и съответния ръководител се запознава с чек-листа.

   При въведена система за управление на качеството и/или система за управление по стандарта OHSAS/ISO 45001 най-добрият начин е да се възползвате от възможностите на системата. В нея задължително има елементи, свързани с регистриране на инцидент (вкл.почти инцидент) и установяване на несъответствия- използвайте въведените бланки, които вероятно имате.

   За съжаление трябва да кажа, че каквото и да използвате, ако няма подкрепа от ръководството, ако изрично не е казано/декларирано и потвърдено пред хората, че Вие сте човека, който задава изискванията по безопасност, трудно ще имате успех.

Вашият коментар