Вътрешнофирмено обучение за първа квалификационна група по електробезопасност

В тази процедура ще разгледаме организацията и документацията по извършване на вътрешнофирмено обучение за придобиване на първа квалификационна група, съгласно изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Процедурата е подходяща за малки фирми, в които има поне едно лице с трета квалификационна група - да не забравяме, че такова се изисква за извършване на ежемесечните проверки на ръчните и преносими електрически инструменти.

Първият въпрос, на който ще отговорим е

Може ли да се проведе вътрешнофирмено обучение за придобиване/потвърждаване на първа квалификационна група?

Чл. 18 от правилника допуска обучението на персонала и проверката на знанията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група да се организират и осъществяват от работодателя. С други думи, не само за първа, но и за всяка друга квалификационна група по електробезопасност обучението може да бъде организирано и осъещствено от работодателя.

За обученията, свързани с втора до пета група за изпита се изисква наличието на комисия, която се състои най-малко от председател и двама членове, които да имат съответно пета квалификационна група по електробезопасност при обучение или потвърждаване за четвърта и пета квалификационна група и не по-малка от четвърта квалификационна група при обучение или потвърждаване за втора и трета квалификационна група.

За придобиване на първа квалификационна група обаче е достатъчно лицето да премине еднодневно обучение от лице с не по-ниска от трета квалификационна група и не се изисква комисия.

№ 1 Кой трябва да има първа квалификационна група по електробезопасност?

Съгласно чл. 12 от правилника първа квалификационна група придобиват лицата от неелектротехническия персонал, назначавани на работа като:

  1. общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност за поражение от електрически ток;
  2. работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник - зануляване, защитно заземяване или защитно изключване).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар