Процедура за организация на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари

Съдържание

Нормативна база

1. Имаме ли електрокари и мотокари?
2. Имаме ли инструкции за експлоатация (паспорти)?
3. Изготвяне на инструкция за безопасна работа (вкл. примерни инструкции за безопасна работа)
4. Изготвяне на правила за движение и маркиране на пътищата (включва примерни правила).
5. Определяне на лицата, които имат право да управляват кари (вкл. образец на заповед за лицата, които имат право да управляват кари).
6. Осигуряване наличието на правоспособност и на поддържащо обучение.
7. Провеждане на обучение и инструктаж на оправомощените лица.
8. Изисквания за обезопасяване на електрокарите/мотокарите.
9. Организация на извършването на проверки на карите преди започване на работа (вкл. образец на чек-лист за проверки преди започване на работа).
10. Периодични проверки и поддръжка на електрокари/мотокари.
11. Осигуряване и водене на необходимата документация за електрокара/мотокара (вкл. образец на дневник за експлоатация на електрокар/мотокар).
12. Препоръки за супервайзори.
13. Добри практики за защита на пешеходци.


Нормативна база:


Стъпка № 1: Имаме ли електрокари и мотокари?

На пръв поглед този въпрос изглежда лесен, но много често някои видове електрокари се пропускат, защото сме свикнали да мислим за тях като за "ръчноводими електрически колички".

Определенията за електрокар и мотокар са в Наредба 10/2004 г. и гласят следното:

  1. "електрокар" е самоходна машина за безрелсов транспорт, предназначена за повдигане, стифиране или транспортиране на товари, задвижвана от електродвигател, захранван от тягова акумулаторна батерия или друг източник на електрическа енергия;
  2. "мотокар" е самоходна машина за безрелсов транспорт, предназначена за повдигане, стифиране или транспортиране на товари, задвижвана от двигател с вътрешно горене (бензинов, дизелов, газов или друг).

Видовете електрокари и мотокари са посочени в приложение 1 на Наредба № 1 от 10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията, а именно:

I група - платформени и/или нископовдигачи

Платформени - с кормилно или лостово управление и седящ водач.

Пояснение: Платформените кари са предназначени само за хоризонтален транспорт на товара върху собствена неподвижна платформа.

Влекачи - с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач.

Пояснение: Карите влекачи са предназначени за хоризонтален транспорт на товари, поставени върху ремаркета, закачени към кара чрез теглич.

Влекачи

Нископовдигачи - с кормилно или лостово управление, със седящ или стоящ водач или ръчноводими с придружаващ водач.

Карите нископовдигачи са предназначени само за хоризонтален транспорт на товари, но товароносачът им (платформа или вилица) има вертикален ход, вследствие на което могат да се самонатоварват и разтоварват

II група - универсални и/или специализирани високоповдигачи

Универсални - три- и четириопорни с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с придружаващ водач;
Специализирани - с товар между опорите с кормилно управление и издигане на водача или ръчноводими с придружаващ водач:
- с надлъжно или напречно изнасяне на товара с кормилно управление и седящ водач;
- със завъртане на товара с кормилно управление и седящ водач и др.

Пояснение:
Карите високоповдигачи могат освен хоризонтален транспорт със самонатоварване и саморазтоварване да се използват и за складиране на товари по височина до 11m.
Те могат да бъдат за едностранно, двустранно или тристранно манипулиране.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар