Процедура за организация на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари

Нормативна база:

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Имаме ли електрокари и мотокари?
2. Имаме ли инструкции за експлоатация (паспорти)?
3. Изготвяне на инструкция за безопасна работа (вкл. примерни инструкции за безопасна работа)
4. Изготвяне на правила за движение и маркиране на пътищата (включва примерни правила).
5. Определяне на лицата, които имат право да управляват кари (вкл. образец на заповед за лицата, които имат право да управляват кари).
6. Осигуряване наличието на правоспособност и на поддържащо обучение.
7. Провеждане на обучение и инструктаж на оправомощените лица.
8. Изисквания за обезопасяване на електрокарите/мотокарите.
9. Организация на извършването на проверки на карите преди започване на работа (вкл. образец на чек-лист за проверки преди започване на работа).
10. Периодични проверки и поддръжка на електрокари/мотокари.
11. Осигуряване и водене на необходимата документация за електрокара/мотокара (вкл. образец на дневник за експлоатация на електрокар/мотокар).
12. Препоръки за супервайзори.
13. Добри практики за защита на пешеходци.

Вашият коментар