Процедура за организация на безопасната експлоатация на електрокари и мотокари

Нормативна база:

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Имаме ли електрокари и мотокари?
2. Имаме ли инструкции за експлоатация (паспорти)?
3. Изготвяне на инструкция за безопасна работа (вкл. примерни инструкции за безопасна работа)
4. Изготвяне на правила за движение и маркиране на пътищата (включва примерни правила).
5. Определяне на лицата, които имат право да управляват кари (вкл. образец на заповед за лицата, които имат право да управляват кари).
6. Осигуряване наличието на правоспособност и на поддържащо обучение.
7. Провеждане на обучение и инструктаж на оправомощените лица.
8. Изисквания за обезопасяване на електрокарите/мотокарите.
9. Организация на извършването на проверки на карите преди започване на работа (вкл. образец на чек-лист за проверки преди започване на работа).
10. Периодични проверки и поддръжка на електрокари/мотокари.
11. Осигуряване и водене на необходимата документация за електрокара/мотокара (вкл. образец на дневник за експлоатация на електрокар/мотокар).
12. Препоръки за супервайзори.
13. Добри практики за защита на пешеходци.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар