Застраховане за риска „трудова злополука“

image_printПринтирай

С Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ се определят условията и редът за задължително застраховане за риска "трудова злополука" на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.

За да има работодателят задължение за застраховане за риска "трудова злополука", е необходимо фирмата да е в икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Този коефициент се определя ежегодно в края на годината от министъра на труда и социалната политика и важи за следващата година.

Работодателят няма задължение да изчислява коефициент на трудов травматизъм!

Стъпка 1: Разберете дали имате задължение за застраховане.

За да разберете дали попадате в обхвата на наредбата, е необходимо да проверите актуалната заповед. Ако фирмата е с икономическа дейност, която е записана в списъка, то ще трябва да извършите действия, съгласно изискванията на наредбата.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.