Процедура за признаване на професионалните болести

Източник: http://nssi.bg

Цел на процедурата

Описание на действията, които следва да се извършват в случаите на диагностициране на заболяване, за което се предполага, че е предизвикано от условията на труд.

Страни по процедурата

Първа страна:
Правоимащите лица - лицата, осигурени за трудова злополука и професионална болест
(чл. 4, ал. 1 и ал. 2, и чл. 4а, ал. 1 от КСО).

Втора страна:
Практикуващите лекари и лекари по дентална медицина – всички лекари и лекари по дентална медицина, които упражняват медицинска професия при условията на чл. 183, ал. 1 от Закона за здравето и на чл. 3, ал. 1 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина.

Трета страна:
Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) по постоянен адрес на лицето и териториалното поделение на НОИ, на чиято територия се намира предприятието на осигурителя.

Четвърта страна:
Осигурителят, където лицето работи в момента и осигурителите, свързвани с възникването на болестта.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар