Учредяване на ГУТ в предприятие до 50 човека

Съгласно член 28 (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд Група по условия на труд се учредява:

  1. търговските дружества и в другите предприятия и организации с персонал от 5 до 50 работещи включително;
  2. в отделните структурни звена на дружествата, предприятията и организациите с повече от 50 работещи.

В тази процедура ще опишем последователността при учредяване на Група по условия на труд (ГУТ) в предприятие с персонал от 5 до 50 работещи включително.

Съгласно това изискване в момента, в който имаме пети работещ (най-често пети назначен на трудов договор), за работодателя започва да важи и изискването да организира учредяването на група по условия на труд във фирмата си.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар