Учредяване на ГУТ в предприятие до 50 човека

Съгласно член 28 (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд Група по условия на труд се учредява:
1. в търговските дружества и в другите предприятия и организации с персонал от 5 до 50 работещи включително;
2. в отделните структурни звена на дружествата, предприятията и организациите с повече от 50 работещи.

В тази процедура ще опишем последователността при учредяване на Група по условия на труд (ГУТ) в предприятие с персонал от 5 до 50 работещи включително.

Съгласно това изискване в момента, в който имаме пети работещ (най-често пети назначен на трудов договор), за работодателя започва да важи и изискването да организира учредяването на група по условия на труд във фирмата си.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.

Вашият коментар