Процедура по установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Актуализирана на 31.03.2021 г.

Въведение. Кога говорим за трудова злополука.

С Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки се определят условията и редът за деклариране, установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки.

“Трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване” е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

“Трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване” е злополука, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

  • основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
  • мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
  • мястото за получаване на възнаграждение.

Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си (чл. 55, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване)

Не се считат за внезапно увреждане на здравето по смисъла на чл. 55 от КСО патологични състояния вследствие на заболяване от каквото и да е естество, включително епилепсия, хронична исхемична болест на сърцето (всички клинични форми, включително миокарден инфаркт), мозъчен инсулт, захарен диабет, атеросклероза, високо кръвно налягане, душевни болести (чл. 73, ал. 2 от Наредба за медицинската експертиза)

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар