Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд

Редът, изискванията, съдържанието и обхватът на задължителното обучение на представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията са опреедлени в Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Обучението на представителите е първоначално и ежегодно и провежда се в рамките на работното време. Работодателят осигурява всички разходи, свързани с обучението на представителите.

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.
  2. Кой има право да извършва обучение?
  3. Първоначално обучение
  4. Ежегодно обучение
  5. Документация от обученията
  6. Годишен отчет
  7. С какви документи се доказва учредяването и дейността на КУТ/ГУТ?

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
 Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар