Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд

Редът, изискванията, съдържанието и обхватът на задължителното обучение на представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията са опреедлени в Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Обучението на представителите е първоначално и ежегодно и провежда се в рамките на работното време. Работодателят осигурява всички разходи, свързани с обучението на представителите.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Определяне на представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.
 2. Кой има право да извършва обучение?
 3. Първоначално обучение
 4. Ежегодно обучение
 5. Документация от обученията
 6. Годишен отчет
 7. С какви документи се доказва учредяването и дейността на КУТ/ГУТ?
Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар