Осигуряване на лични предпазни средства

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място определя изискванията за определяне на необходимите лични предпазни средства при работа, начина на тяхното предоставяне и замяна.

Съдържание

 1. Определяне на рисковете, за които е необходимо използване на лични предпазни средства
 2. Определяне на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства.
 3. Обявяване на списъка на ЛПС пред работещите
 4. Определяне на местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно
 5. Закупуване на лични предпазни средства
 6. Изготвяне на инструкции за използване
 7. Провеждане на обучение на работещите
 8. Предоставяне на личните предпазни средства
 9. Периодични проверки и замяна преди износване
 10. Връщане на личните предпазни средства
 11. Обобщение на необходимата документация

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Вижте повече

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар