Осигуряване на лични предпазни средства

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място определя изискванията за определяне на необходимите лични предпазни средства при работа, начина на тяхното предоставяне и замяна.

Съдържание

 1. Определяне на рисковете, за които е необходимо използване на лични предпазни средства
 2. Определяне на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства
 3. Обявяване на списъка на ЛПС пред работещите
 4. Определяне на местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно
 5. Закупуване на лични предпазни средства
 6. Изготвяне на инструкции за използване
 7. Провеждане на обучение на работещите
 8. Предоставяне на личните предпазни средства
 9. Периодични проверки и замяна преди износване
 10. Връщане на личните предпазни средства
 11. Обобщение на необходимата документация

 

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар