Организация и провеждане на периодични медицински прегледи

Тази процедура разглежда само изискванията за периодични медицински прегледи и не разглежда предварителните прегледи.

Базовото изискване относно периодичните медицински прегледи е в чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно който "всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи", а в ал. 2 е посочено, че периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя.

Условията за извършване на периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите са определени в Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Изготвяне на предложение от СТМ за видовете прегледи
1.1. образец на списък на видовете прегледи и тяхната периодичност
2. Вземане на решение какви прегледи ще бъдат осигурявани от работодателя
3. Определяне на работещите, които подлежат на прегледи през следващата година
4. Изготвяне на годишен план за провеждането на прегледите
5. Изготвяне и предоставяне на информация от СТМ за медицинските специалисти, извършващи прегледите
6. Информиране на работещите за предстоящите прегледи
6.1. Защо са ни необходими писмени доказателства, че работникът е отказал да се яви на периодичен медицински преглед?
6.2. Примерна декларация за отказ от явяване на периодичен медицински преглед
7. Провеждане на прегледите
8. Анализ на резултатите от прегледите
8.1. Минимални изисквания към съдържанието на обобщения анализ за здравното състояние на работещите, изготвян от СТМ, са посочени в Приложение № 5 към чл. 11, ал. 8 на Наредба №3/2008 г.
9. Предоставяне от СТМ на заключения за работещите
10. Обсъждане на анализа на здравното състояние от КУТ/ГУТ

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар