Организация и провеждане на периодични медицински прегледи

Тази процедура разглежда само изискванията за периодични медицински прегледи и не разглежда предварителните прегледи.

Базовото изискване относно периодичните медицински прегледи е в чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно който "всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи", а в ал. 2 е посочено, че периодичните медицински прегледи са за сметка на работодателя.

Условията за извършване на периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите са определени в Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

Вашият коментар