Законодателство в областта на ЗБУТ. Развитие на политиката за ЗБУТ на европейско и национално ниво

Презентация на г-жа Васка Семерджиева – Държавен експерт в МТСП на втората годишна конференция "ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015", проведена на 08. октомври 2015 г.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.