Презентация на г-жа Васка Семерджиева – Държавен експерт в МТСП на втората годишна конференция "ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015", проведена на 08 октомври 2015 г.

ИЗТЕГЛETE ПРЕЗЕНТАЦИЯТА / PDF

Вижте още и:

Презентация „Фирмена документация по ЗБУТ“