Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите

Презентацията представя вредните фактори по групи и съответните нормативни документи

“Вредни фактори за здравето и безопасността” са физически (в това число механични, акустични, електрически, оптически, лъчеви, йонизиращи, вибрационни и др.), химически, биологически, психологически, организационни и други въздействия, които влияят негативно или заплашват здравето или безопасността на работещите.

СЪДЪРЖАНИЕ

  • Работно оборудване
  • Електрооборудване
  • Конфигурация на работнотното място
  • Физиологични фактори
  • Психосоциални фактори
  • Физични фактори
  • Химични фактори и прах
  • Биологични фактори
  • Общи превантивни мерки
  • Специални превантивни мерки

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

Вашият коментар