Вибрациите като фактор на работната среда

Тази презентация е част от безплатното обучение за абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА през 2019-а година.

Съдържание:

  • Видове вибрации и въздействие върху организма
  • Нормативна база
  • Норми и мерки за намаляване на риска
  • Кога се правят измервания
  • Оценка на риска
  • Задължения на работодателя - технически мерки, организационни мерки, лични предпазни средства
  • Медицински прегледи

Авторски права: Собственост на "Доцео" ООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така, както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за комерсиални цели.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП