Въведение в нейонизиращите лъчения

В тази презентация на проф. Мишел Израел ще намерите:

  • Изкуствени източници на нейонизиращи лъчения
  • Нейонизиращи лъчения в работна среда
  • Какво са нейонизиращите (електромагнитните) лъчения
  • Примери за нейонизиращи лъчения. Радиочестотен обхват.
  • Нискочестотни електрически и магнитни полета.
  • Постоянни полета.
  • Биологични критерии за нормиране.
  • Топлинен/нетоплинен ефект.
  • Подробно разглеждане на Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

Вашият коментар