Въведение в ергономията

Презентацията прави въведение в ергономията, като основно запознава с физическата ергономия:

- изисквания на нормативната база, свързани с ергономия;
- области на ергономията;
- система “човек – машина – работна среда”;
- Антропометрични характеристики;
- Физическа ергономия: трите големи рискови фактора;
- Работна поза – основни принципи;
- съдържание на ергономичната оценка.

Авторски права: Собственост на "Доцео" ООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така, както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за комерсиални цели.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

Вашият коментар