Презентация: Съоръжения с повишена опасност – изисквания за обучение и инструктаж

В тази презентация ще намерите изискавнията за обучение при експлоатация на:
- асансьори;
- повдигателни съоръжения;
- съоръжения под налягане;
- газопроводи и газови съоръжения и промишлени газови инсталации;
- газови съоръжения и инсталации в общественообслужващи, административни, жилищни и офис сгради;
- преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Авторски права: Собственост на "Доцео" ЕООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за комерсиални цели.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ