Презентация: Съоръжения с повишена опасност – изисквания за обучение и инструктаж

В тази презентация ще намерите изискавнията за обучение при експлоатация на:
- асансьори;
- повдигателни съоръжения;
- съоръжения под налягане;
- газопроводи и газови съоръжения и промишлени газови инсталации;
- газови съоръжения и инсталации в общественообслужващи, административни, жилищни и офис сгради;
- преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Авторски права: Собственост на "Доцео" ЕООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за комерсиални цели.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате