Шумът като фактор на работната среда

Тази презентация е част от безплатното обучение за абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА през 2019-а година.

Съдържание

 • Шум и въздействие върху организма
 • Как да откриваме шума
 • Нормативна база
 • Норми и колко често правим измервания
 • Как да направим експертна оценка без уред
 • Какво означава ототоксични вещества
 • Технически мерки за намаляване на риска
 • Организационни мерки за намалявае на риска
 • Обучение и информиране на работещите
 • Лични предпазни средства
 • Изисквания за медицински прегледи

Авторски права: Собственост на "Доцео" ООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за комерсиални цели.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ (С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕДАКТИРАНЕ) Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

Вашият коментар