Съхранение на опасни химични вещества и смеси

От тази презентация ще научите:

  • новата терминология на реглемента CLP;
  • класификацията на опасните химични вещества и смеси - физични опасности, опасности за здравето;
  • правилата за съхранение и съвместимости;
  • изискванията към складовете;
  • изискванията за знаци;
  • правилното съхранение;
  • въздействие на някои ОХВС.

Авторски права: Собственост на "Доцео" ООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за комерсиални цели.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

Вашият коментар