Съхранение на опасни химични вещества и смеси

Презентация, използвана през 2012 г. в обучение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

От тази презентация ще научите:
- новата терминология на реглемента CLP;
- класификацията на опасните химични вещества и смеси - физични опасности, опасности за здравето;
- правилата за съхранение и съвместимости;
- изискванията към складовете;
- изискванията за знаци;
- правилното съхранение;
- въздействие на някои ОХВС.

Авторски права: Собственост на "Доцео" ЕООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за комерсиални цели.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате