Презентация на доц. д-р Матей Матеев – главен консултант МСБТ „СИРОНА”, хирург, представена на Първия международен форум "Място на съвременната балнеология и курортология в развитието на възстановителната медицина" (27-30.09.2011 г.)