Опасни вещества в индустриалното почистване – рискове и мерки

Презентация, част от Европейската кампания за оценка на риска при работа с опасни вещества.

СЪДЪРЖАНИЕ

 • Дейности в индустриалното почистване
 • Кой може да бъде засегнат
 • Опасни вещества и рискове за здравето, свързани с дейности в индустриалното почистване
 • Определяне на мерките
 • Елиминиране - примери
 • Изолиране - примери
 • Изтегляне на отделениете опасни вещества - вентилация
 • Лични предпазни средства
 • Почистване на ограничени пространства
 • Примери за лоши практики
 • Първа помощ
 • Обучение

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

Вашият коментар