Информация за въздействието на радон в сгради (pptx)

Тази презентация е с автор инж. Ирена Колева и е подготвена в рамките на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на б ългарското население 2013-2017 г.

Още материали можете да намерите в официалния сайт на програмата.

Съдържа:

  • Какво е радонът.
  • Международна нормативна база
  • Риск от въздействието на радон върху човешкия организъм
  • Какви са мерките, които трябва да се вземат за намаляване на влиянието на радон в домовете ни?
  • Класификация на сградите според обемната концентрация на радон
  • Основни начини за намаляване на радон в сграда - за съществуващи сгради, за нови сгради

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.