Психосоциални рискови фактори

В тази презентация ще намерите:

  • Определение.
  • Характеристика.
  • Основни психосоциални рискове в България
  • Класификация
  • Психосоциални фактори и здраве
  • Водещи психосоциални рискове
  • Психосоциални фактори и мускулно-скелетни смущения
  • Ранни/ краткотрайни стрес симптоми
  • Дълготрайни стрес симптоми

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

Вашият коментар