Психосоциални рискови фактори

Една от първите ни презентации на тема "Психосоциални рискове", в която са представени следните елементи:

  • Определение.
  • Характеристика.
  • Основни психосоциални рискове в България
  • Класификация
  • Психосоциални фактори и здраве
  • Водещи психосоциални рискове
  • Психосоциални фактори и мускулно-скелетни смущения
  • Ранни/ краткотрайни стрес симптоми
  • Дълготрайни стрес симптоми

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.