Професионални увреждания на слухова сензорна система

Презентация на Гл. ас. д-р Даниела Меджидиева, Отделение Професионални УНГ-Отоневрология, КПЗ.