Периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Тази прецентация е подготвена от представител на инспекция по труда. В нея ще намерите интересно представени основните изисквания за организация и провеждане на инструктажи, както и коментари по често срещани казуси.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.