Периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ

Тази прецентация е подготвена от представител на инспекция по труда.

В нея ще намерите интересно представени основните изисквания за организация и провеждане на инструктажи, както и коментари по често срещани казуси.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:


ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

Вашият коментар