Презентации от обучение „Основи на ЗБУТ“ – 2019 г.

Безплатните обучения се финансират изцяло от Otgovori.Info и са предназначени за всеки, който иска да научи повече, както и за абонатите на нашата онлайн информационна система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА, които в допълнение на знанията получават и удостоверения за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

За всички читатели на Otgovori.Info пък предоставяме достъп до презентациите от темите на обучението, в които тази година систематизирахме знания по четири фактора на работната среда:

  • осветеност
  • микроклимат
  • шум
  • вибрации

След запознаването с тези фактори заедно с обучаемите направихме уъркшоп за оценка на риска при работа в офис. От тази дейност остава преживяването, споделения опит, нови знания и умения за участниците, но презентация няма.

Информация за абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА: Тези презентации можете да изтеглите в PowerPoint формат с допълнителни бележки към тях от секцията "Презентации" на системата.

Линк: Основни изисквания за осветлението на работните места от Doceo (OTGOVORI.INFO)

Линк: Основни изисквания, свързани с микроклимата 

Линк: Шумът като фактор на работната среда

Линк:Вибрациите като фактор на работната среда

Вашият коментар