Комитети и Групи по условия на труд

В презентацията ще намерите:

  • Защо ни е Комитет или Група по условия на труд?
  • Как да учредим КУТ/ГУТ?
  • Обучение на представителите в КУТ/ГУТ.
  • Какво правят КУТ/ГУТ?
  • Как да напишем протокол от заседание на КУТ/ГУТ?

ПРЕГЛЕДАЙТЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте повече за абонаментите