Комитети и Групи по условия на труд

Презентация, използвана през 2012 г. в обучението "Безопасност и здраве при работа на практика".

От тази презентация ще научите за:
- записи по учредяване;
- обучения на представителите;
- права и задължения на КУТ/ГУТ;
- какво може да прави КУТ/ГУТ;
- по кои въпроси работодателят се консултира с КУТ/ГУТ;
- протокол от заседание.

Авторски права: Собственост на "Доцео" ЕООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за комерсиални цели.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате