Комитети и Групи по условия на труд

От тази презентация ще научите за:

  • какви са документите, свързани с учредяване на КУТ/ГУТ;
  • какви са изискванията за обучение на представителите;
  • какви са правата и задълженията на КУТ/ГУТ;
  • какво може да прави КУТ/ГУТ;
  • по кои въпроси работодателят се консултира с КУТ/ГУТ;
  • как се пише протокол от заседание.

Авторски права: Собственост на "Доцео" ООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за комерсиални цели.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

Вашият коментар