Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – авангардна и съвременна институция

Презентация на г-жа Румяна Михайлова на Втората годишна конференция „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015“, проведена на 8 октомври 2015 г.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент за ниво 2.

Влезте в системата или вижте как да се абонирате.