Основни изисквания, свързани с микроклимата

Тази презентация е част от безплатното обучение за абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА през 2019-а година.

Съдържание:

 • Параметри на микроклимата
 • Основен нормативен документ
 • Видове физическо натоварване
 • Видове работни места
 • Оптимални норми за температура
 • Допустими норми
 • Задължения на работодателя
 • Какви измервания се правят и къде
 • Оценка на риска
 • Мерки
 • Колективни средства за защита
 • Норми за коридори, помещения за почивка и тоалетни

Авторски права: Собственост на "Доцео" ООД. Можете да изтеглите презентацията, да я ползвате така, както е или да я преработвате и да я използвате за вътрешнофирмени обучения и информиране. Не е позволено използването за комерсиални цели.

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

Вашият коментар