Рискове, свързани с опасни вещества в химическото чистене

Презентация, част от Европейската кампания за оценка на риска при работа с опасни вещества.

Съдържание:

  • Общ подход за контрол на всички опасни вещества
  • Кога има риск за работещите
  • Оценка на риска
  • Нормативна база
  • Химикали в химическото чистене
  • Експозиция при вдишване и през кожата
  • Определяне на мерките
  • Примери за лоши практики
  • Първа помощ
  • Обучение на работещите

БЪРЗ ПРЕГЛЕД И ЛИНК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

ЛИНКЪТ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ В POWER POINT ФОРМАТ Е ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОЛУЧИ ДОСТЪП

Вашият коментар